OSOJNIK Alojz | Velenje, 28.03.2014

V vsaki družbi so sile, ki jo slabijo in izčrpavajo kot tudi sile, ki jo krepijo in bogatijo.

Mediji v slovenskem prostoru relativno več poročajo o negativnih silah, njihovem delovanju in posledicah tega delovanja, saj je javnost, vsaj po mojem občutku, bolj lačna senzacionalnih slabih kot pa dobrih novic. Slaba novica se bolje trži, saj tako tisti, kateremu je namenjena, lahko primerja sebe in svoj položaj kot relativno boljši, kar mu krepi občutek varnosti in nedotakljivosti. To slabo in negativno se tako dogaja le drugim ljudem, bralec pa je pri tem neprizadet in le z občutki empatije.

Društvo KOVITA s svojim obstojem in programom za zdravje v ljudeh spodbuja tisto pozitivno zavest in dovzetnost posameznika za dobre novice, za naš boljši danes in boljši jutri vsakega med nami. Da nam bo bolje, pa je seveda za to potrebno nekaj narediti in sicer vsak zase, pa tudi za druge, da bi se tako uresničil tisti »feedback«, ko tudi drugi storijo nekaj zate. Nekdo bo dejal: »Tisto, kar lahko storimo zase in za druge, tako ali tako počnemo v službi, nekaj pa tudi doma za družino.« Kaj pa še lahko storimo več ?

Odgovor na to vprašanje je organizirano »povezovanje« posameznikov v asociacije enako mislečih in s podobnimi interesi. Odgovor je KOVITA t.j. so-življenje, sobivanje, druženje, sprejemanje izkušenj in znanja drugih kot tudi prispevanje lastnih izkušenj in znanja drugim. Aktivni medsebojni odnos za krepitev kolektivne zavesti, da so nam drugi potrebni in koristni in ob vzajemnosti smo tudi mi potrebni in koristni drugim.

Že sam ta občutek povezanosti krepi psihično ravnotežje, s tem pa tudi zdravje. Če k temu dodamo še vsebinski repertoar delovanja društva KOVITA z osveščanjem članov kot tudi drugih simpatizerjev društva o zdravem načinu življenja, o spoznavanju bolezni in premagovanju težav oz. z boleznimi povezanih posledic, pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj za varovanje zdravja kot npr. učinkovito ukrepanje v primerih srčnega popuščanja in zastoja srca, uporaba defibrilatorja, prva medicinska pomoč prizadetim osebam ter tudi »druga« medicinska pomoč, ki jo lahko številni člani društva in zdravniki najbolj neposredno demonstrirajo in tudi izvajajo.

Za vse člane društva, ki nismo zdravniki, lahko skozi vrata društva »iz prve roke« pridobimo informacije za zdravo življenje in kako ravnati v primeru bolezni, ko zdravniško pomoč potrebujemo.